API

API

API (Application Programming Interface) je súbor pravidiel a štandardov, ktorými sa riadia aplikácie pri komunikácii medzi sebou. API umožňuje jednej aplikácii pristupovať k funkciám inej aplikácie a poskytuje jednotný spôsob, ako sa s ňou pracuje.Existuje mnoho rôznych typov API, ako napríklad webové API, operačné systémové API a knižničné API. Webové API sa používajú na komunikáciu medzi webovými aplikáciami a servermi, operačné systémové API umožňujú aplikáciám pristupovať k funkciám operačného systému a knižničné API umožňujú aplikáciám pristupovať k funkciám knižníc.

API sa často používajú na poskytovanie dát tretím stranám. Napríklad, sociálna sieť môže poskytnúť API pre iné aplikácie, ktoré umožňujú pristupovať k dátam používateľov sociálnej siete, ako sú profily, priatelia a príspevky. Týmto spôsobom môžu vývojári tretích strán vytvárať aplikácie, ktoré pracujú s dátami z tejto sociálnej siete.

API tiež umožňujú automatizovať procesy medzi rôznymi aplikáciami. Napríklad, CRM systém môže poskytnúť API pre marketingový nástroj, ktorý umožňuje automatické pridávanie kontaktov do CRM systému. Týmto spôsobom môžu byť procesy medzi týmito aplikáciami efektívnejšie a rýchlejšie.

API sa často používajú aj pri vytváraní mikrodátovej ekonomiky. Napríklad, IoT zariadenia môžu poskytovať dáta o svojom stave prostredníctvom API, čo umožňuje iným aplikáciám pracovať s týmito údajmi.

Reakcie na článok: API