GitHUB

GitHUB

GitHub je webová platforma, ktorá umožňuje spoluprácu na vývoji softvéru. Je založená na systéme Git, ktorý umožňuje verzionovanie kódu a správu zmien.


GitHub poskytuje užívateľom možnosť vytvárať a spravovať repozitáre, ktoré obsahujú kód projektu. Repozitáre môžu byť verejné alebo súkromné a umožňujú prácu v tímoch na jednom projekte.

Platforma tiež poskytuje nástroje na správu problémov, diskusie a plánovanie. To umožňuje vývojárom riešiť problémy a komunikovať medzi sebou efektívnejšie.

GitHub tiež poskytuje integráciu s rôznymi službami ako sú napríklad Continuous Integration a Continuous Deployment (CI/CD), čo uľahčuje automatizáciu procesu vývoja a testovania.

Okrem toho, GitHub poskytuje aj možnosť prehliadať históriu zmien kódu, sledovať zmeny a vytvárať "pull requesty" pre spoluprácu na kóde.

Vďaka svojej jednoduchosti a flexibilite sa stal GitHub jedným z najpopulárnejších nástrojov pre spoluprácu na vývoji softvéru a je používaný mnohými vývojármi a spoločnosťami po celom svete.


Reakcie na článok: GitHUB