Čo je to CodeIgniter

  • WebAPP
  • Čo je to CodeIgniter

Čo je to CodeIgniter

CodeIgniter je open-source PHP framework, ktorý sa používa na vývoj webových aplikácií. Bol vytvorený v roku 2006 a odvtedy sa stal jedným z najpopulárnejších PHP frameworkov.


CodeIgniter ponúka množstvo vlastností, ktoré uľahčujú vývojárom prácu s PHP. Medzi hlavné vlastnosti patria jednoduchosť, rýchlosť a flexibilita. Framework tiež obsahuje veľké množstvo funkcií pre správu databázy, formuláre, validačné pravidlá a iné užitočné nástroje pre vývojárov.

CodeIgniter je veľmi dobrý nástroj aj ako pomôcka pri učení sa v jazyku PHP s použitím frameworku. Je vhodný nie len pre začiatočníkov.

CodeIgniter tiež podporuje MVC (Model-View-Controller) architektúru, čo uľahčuje rozdelenie kódu na rôzne vrstvy a zlepšuje organizáciu projektu.

Príklad aplikácie vytvorenej pomocou CodeIgniter:

Jedným z príkladov aplikácie vytvorenej pomocou CodeIgniter je blog. Aplikácia by mohla mať funkcie ako pridanie, úpravu a odstránenie príspevkov, komentárov a kategórií, a tiež by mohla mať možnosť prihlasovania a registrácie používateľov.

Model by bol zodpovedný za prácu s dátami, napríklad načítanie a ukladanie príspevkov do databázy. Kontroler by bol zodpovedný za spracovanie dát z formulárov a za volanie metód modelu. View by zobrazoval dáta, ktoré boli poskytnuté kontrolerom, napríklad zoznam príspevkov na stránke.

Tento príklad ukazuje, ako môže CodeIgniter uľahčiť vývoj webových aplikácií pomocou MVC architektúry a množstva funkcií, ktoré framework poskytuje.


Reakcie na článok: Čo je to CodeIgniter