Čo je to Laravel

Čo je to Laravel

Laravel je open-source PHP framework pre vývoj webových aplikácií. Bol vytvorený v roku 2011 a odvtedy sa stal jedným z najpopulárnejších PHP frameworkov na svete.


Laravel je veľmi obľúbený PHP framework nie len na Slovensku. Má veľké zázemie a radí sa medzi prvé miesta v PHP TOP 10 frameworkov.

Jednou z hlavných výhod Laravelu je jeho jednoduchosť a intuitívnosť. Framework poskytuje množstvo nástrojov pre rýchle vytvorenie robustných aplikácií, ako sú napríklad kontajnery na správu závislostí, rozšírenia pre prácu s databázami a in-built podpora pre testovanie.

Laravel tiež poskytuje silnú podporu pre MVC (Model-View-Controller) architektúru, čo uľahčuje organizáciu kódu a udržiavanie prehľadnosti v projekte.

Príklad:

  1. Vytvorenie jednoduchej CRUD aplikácie (Create, Read, Update, Delete) pre správu záznamov v databáze pomocou Laravelu.
  2. Vytvorenie nového projektu Laravelu pomocou príkazu "laravel new projectname" Vytvorenie novej databázovej tabuľky pomocou migrácie.
  3. Vytvorenie nového modelu pre prácu s dátami v tabuľke. Vytvorenie kontrolera pre spracovanie požiadaviek na CRUD operácie.
  4. Vytvorenie views pre zobrazenie dát a formulárov pre vstup údajov.
  5. Nastavenie routov pre mapovanie URL na konkrétne akcie v kontroleri.


Po dokončení týchto krokov by mala byť aplikácia schopná správy záznamov v databázovej tabuľke, vrátane pridávania, čítania, aktualizácie a mazania záznamov.

Reakcie na článok: Čo je to Laravel